Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Aviācijas terminoloģijas apakškomisija     

Drukāt         

    
    

Nozaru apakškomisijas

Apstiprinātas LZA Terminoloģijas komisijas sēdēs saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 405 “Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums” 7. un 9. punktu.

 

Aviācijas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18. 12. 2000.

1. Māris ANSONS (priekšsēdētājs) — Tālr.: 7207586. E pasts: ansons@latcaa.gov.lv  

2. Ligita BETAGA — Satiksmes min. Aviācijas dep. Tālr.: 7028257. E pasts: ligita@sam.gov.lv  

3. Edgars GINDRA — Tālr.: 7207507. E pasts: gindra@latcaa.gov.lv  

4. Dr. habil. sc. ing. Mārtiņš KLEINKOFS — RTU; Aviācijas inst. direktors. Tālr.: 7089950; 9130829. E pasts: kleinkof@junik.lv  

5. Dr. sc. ing. Ansis KLŪGA — RTU. Tālr.: 7089949. E pasts: Ansis.Kluga@rtu.lv  

6. Gundars LAPIŅŠ — Tālr.: 7207349. E pasts: lapins@latcaa.gov.lv  

7. Valdemārs PIESIS — Tālr.:7207185. E pasts: piesis@latcaa.gov.lv  

8. Māra ROMELE — Valsts a/s “Latvijas Gaisa satiksme”. Tālr.: 7207612. E pasts: mara@lgs.lv  

9. Zigrīda ŠPERLIŅA — Tālr.: 7207707

10. Imants VIŠKERS — Tālr.: 7207848

     

 
Jūs esat 5492880. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs