Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Komisijas struktūra un personālsastāvs     

Drukāt         

    
    

Nozaru apakškomisiju vadītāji un eksperti

Saraksts apstiprināts ar LZA Terminoloģijas komisijas 18.12.2000. sēdes lēmumu Nr. 2 saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 “Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums” 9. punktu.

1. Dr. phil. nat. Andris AMOLIŅŠ — ķīmija. Tālr.: 9758479. E pasts: amolins@osi.lv

2. Māris ANSONS — aviācija. Tālr.: 7207586. E pasts: ansons@latcaa.gov.lv

3. Dr. habil. med. Māris BALTIŅŠ — medicīna. Tālr.: 9695455. Fakss: 7240368

4. LZA īst. loc. Aina BLINKENA (goda priekšsēdētāja) — valodniecība. E pasts: latv@lza.lv

5. Dr. habil. sc. comp. Juris BORZOVS — informātika, datorzinātne. Tālr.: 7611522. E pasts: juris.borzovs@dati.lv

6. Mag. art. Māris BRANCIS — tēlotājmāksla. Tālr.: 2461938. E pasts: maris@archiv.org.lv

7. Dr. sc. ing. Ksenija CĪRULE — mehānika. Tālr.: 7543121. E pasts: cirule@pmi.lv

8. Dr. habil. geol. Igors DANILĀNS — ģeoloģija. Tālr.: 7331766. E pasts: geolinst@lanet.lv

9. Dr. sc. ing. Jānis DOLACIS — mežzinātne. Tālr.: 9253911. E pasts: koks@edi.lv

10. Dr. sc. ing. Jānis EIDUKS — dzelzceļš. Tālr.: 9531703; 5832852. E pasts: janis.eiduks@ldz.lv

11. Dr. habil. philol. Inta FREIMANE — filoloģija. Tālr.: 7224811

12. Dr. philol. Jānis GARJĀNS — muzeoloģija. Tālr.: 7503870; 7503871. E pasts: janis.garjans@km.gov.lv

13. LZA kor. loc. Raita KARNĪTE — ekonomika. Tālr.: 7222830. E pasts: raimara@lza.lv

14. LZA īst. loc. Jānis KRASTIŅŠ — arhitektūra. Tālr.: 7089115; 7089256. E pasts: krastins@bf.rtu.lv

15. Dr. sc. ing. Ivars KRIEVIŅŠ — tekstilrūpniecība. Tālr.: 7440376

16. Arvīds KRIEVS — kinematogrāfija. Tālr.: 9243530

17. Dr. phil. Rihards KŪLIS — filozofija. Tālr.: 7229208. E pasts: fsi@lza.lv

18. Gunārs KUSIŅŠ — tiesību zinātne. Tālr.: 7087154. E pasts: gkusins@saeima.lv

19. Aldis LAUZIS — filoloģija. Tālr.: 7287359. E pasts: aldis8@latnet.lv

20. Mag. sc. soc. Anna MAULIŅA — bibliotēkzinātne. Tālr.: 7312793. E pasts: annam@lbi.lnb.lv

21. Mag. biol. Diāna MEIERE — botānika. Tālr.: 7228250. E pasts: bichos@latnet.lv

22. Dr. habil. sc. ing. Juris Gunārs POMMERS — lauksaimniecības tehnika. Tālr.: 2426390

23. Ruta PURVIŅA — filoloģija. Tālr.: 7320883

24. Andrejs SENKĀNS — sabiedriskās zinātnes. Tālr.: 7210154. E pasts: andrejs@laz.eunet.lv

25. Dr. habil. geogr. Jānis ŠTRAUHMANIS — ģeogrāfija. Tālr.: 7320479. Fakss: 7830138

26. Dr. paed. Uldis ŠVINKS — sporta zinātne. Tālr.: 7543422. E pasts: science@lspa.lanet.lv

27. Dr. sc. ing. Kārlis TIMMERMANIS — enerģētika. Tālr.: 7089922

28. LZA īst.loc. Raimonds VALTERS — ķīmija. Tālr.: 7089231; 7220725; 6537092. E pasts: rvalters@latnet.lv

29. LZA kor. loc. Alberts VARSLAVĀNS — vēsture. Tālr.: 7283734. Fakss: 7820113

30. Dr. sc. ing. Kaspars VĀRTUKAPTEINIS — lauksaimniecības tehnika. Tālr.: 3026666; 3020762. E pasts: vkaspars@cs.llu.lv 

31. LZA kor. loc. Vilnis ZARIŅŠ — klasiskā filozofija. Tālr.: 7229208; 7229139. E pasts: fsi@lza.lv

32. LZA kor. loc. Ansis ZĪVERTS — hidroinženierzinātne. Tālr.: 3027294. E pasts: ziverts@latnet.lv

33. LZA īst. loc. Pēteris ZVIDRIŅŠ — demogrāfija. Tālr.: 7034787; 7034788. E pasts: zvidrins@lanet.lv

     

 
Jūs esat 5492925. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs