Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   Komisijas struktūra un personālsastāvs     

Drukāt         

    
    

KOMISIJAS STRUKTŪRA UN PERSONĀLSASTĀVS

LZA Terminoloģijas komisijas vadība

Apstiprināta ar LZA Senāta 12.12.2000. lēmumu Nr. 12.5 saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 “Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums” 6. punktu.

LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja

LVI Terminoloģijas nodaļas vadītāja LZA īst. loc. Valentīna SKUJIŅA

Tālr.: 7229636. E pasts: vaska@lza.lv

LZA Terminoloģijas komisijas līdzpriekšsēdētājs

LZA viceprezidents LZA īst. loc. Juris EKMANIS

Tālr.: 7223644; 7551373. E pasts: ekmanis@lza.lv

LZA Terminoloģijas komisijas zinātniskā sekretāre

LVI Terminoloģijas nodaļas asistente Mag. philol. Marika ĶIRĪTE

Tālr.: 7229636. E pasts: marika@lza.lv

     

 
Jūs esat 5418681. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs