Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija     
   Sabiedrība Tilde sadarbībā ar LZA Terminoloģijas komisiju papildinājusi terminoloģijas portālu termini.letonika.lv     

Drukāt         

    
      

Sabiedrība Tilde sadarbībā ar LZA Terminoloģijas komisiju papildinājusi terminoloģijas portālu termini.letonika.lv

Sabiedrība "Tilde" Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā projektu konkursa “Valsts valodas attīstība” ietvaros ir realizējusi projektu “LZA Terminoloģijas komisijas terminu publicēšana interneta datu bāzē”.

 Projekta mērķis ir pārvērst digitālā formātā LZA TK apstiprinātos terminus un ievietot tos visiem pieejamā un ērti izmantojamā interneta datu bāzē. Tā kā TK izstrādā terminus jau daudzus gadus un to skaits ir kļuvis vērienīgs, šajā projektā par digitāliem datiem pārveidoti paši aktuālākie termini.

 Ar IZM finansiālu atbalstu terminoloģijas portāls ir papildināts ar vairāk nekā 15 000 jaunu terminu šādās nozarēs: botānika, dzelzceļš, hidroinženierzinātne, lauksaimniecības tehnika, medicīna, mehānika, mežzinātne, pedagoģija, sociālā nodrošināšana, sporta zinātne un tekstilrūpniecība.

     

 
Jūs esat 5486352. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs