Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > 40. Artura Ozola dienas konference     
   40. Artura Ozola dienas konferences programma     

Drukāt         

    
    

 40. ARTURA OZOLA DIENAS KONFERENCE

PROGRAMMA

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē Visvalža ielā 4a
Darba sēdes notiks 205. auditorijā
 

Piektdiena, 19. marts

 

 Rīta sēde

 Sēdi vada Virginija Vasiliauskienė un Pēteris Vanags

9.00-9.10                Konferences atklāšana

9.10-9.30                 Jānis Valdmanis (Rīga) Latviešu valodas varianti un to aprakstīšana

9.30-9.50                 Stasys Tumėnas (Šiauliai) Tarmės: diglosija ar bilingvizmas?

9.50-10.10                Nicole Nau (Rīga-Kiel) Valoda indivīdā un sabiedrībā

10.10-10.30             Juozas Pabrėža (Šiauliai) Lietuvių kalbos tarmių integracijos reiškiniai

10.30-10.50             Indrė Brokartaitė-Pladienė (Šiauliai) Lietuvių kalbos samprata XX a. pr. Mažojoje Lietuvoje

10.50-11.20   Kafijas pauze

 

Priekšpusdienas sēde

Sēdi vada Regina Koženiauskienė un Jānis Valdmanis

11.20-11.40             Jolanta Lėgaudaitė (Kaunas) Non-Standard Grammatical Features in the Language of Teenagers

11.40-12.00             Aldona Paulauskienė (Vilnius-Kaunas) Pārvaldījuma jēdziens mūsdienu lietuviešu gramatikā

12.00-12.20             Anna Daugaviete (Sankt-Peterburg) Adjektīvisko vārdu noteiktības kategorija baltu valodās no references teorijas viedokļa

12.20-12.40             Vineta Ernstsone (Rīga-Poznań) Uzruna latviešu mutvārdu runā: gramatiskais un funkcionālais aspekts

12.40-13.00             Iļja Seržants (Bonn) Dažas piezīmes par latviešu lokatīvu

13.00-14.30           Pusdienu pārtraukums

 

Pēcpusdienas sēde

Sēdi vada Aldona Paulauskienė un Lidija Leikuma

14.30-14.50             Janina Švambarytė-Valužienė (Šiauliai) Ištiktukai: gramatiniai procesai ir klasifikacija

14.50-15.10             Elżbieta Spychaj (Poznań) Veiksmažodiniai būdvardžiai, reiškiantys palinkimą į ką ir sugebėjimą kam: palyginimas su lenkų kalba

15.10-15.30             Regina Kvašytė (Šiauliai) Derivatīvie sinonīmi lietišķā stila tekstos

15.30-15.50             Ieva Zuicena (Rīga) Semantiskā diferenciācija ar priedēkļiem atvasinātajos verbos

15.50-16.10             Renāte Siliņa-Piņķe (Rīga) Jahn, Jane, Jahne: zemnieku vārdu rakstība 1638. gada zviedru arklu revīzijā Vidzemē

 

16.10-16.30                 Kafijas pauze

 

Vakara sēde

Sēdi vada Juozas Pabrėža un Austris Grasis

16.30-16.50             Regina Koženiauskienė (Vilnius) Gramatinių tropų sampratos klausimu

16.50-17.10             Ilze Rūmniece (Rīga) Pareizas valodas jēdziens antīkās oratormākslas kontekstā

17.10-17.30             Vita Paparinska (Rīga) Dionīsija Trāķieša „Gramatika“ – grieķu gramatikas zinātnes nozīmīgākais sasniegums

17.30-17.50             Jānis Rozenbergs (Rīga) Mūsdienu latviešu literārās valodas attīstība un tās problemātika

17.50-18.10                    Dace Strelēvica (Rīga) Politkorektuma tendences gramatisko dzimšu lietojumā mūsdienu latviešu rakstu valodā

 

Sestdiena, 20. marts

 Rīta sēde

 Sēdi vada Janina Švambarytė-Valužienė un Nicole Nau

9.00-9.20                 Virginija Vasiliauskienė (Kaunas) Junginiai su kiekio kilmininku (partityvu) XVI-XIX a. lietuviškuose raštuose

9.20-9.40                 Artūras Judžentis (Vilnius) Sudėtiniai prijungiamieji J.Jaknavičiaus evangelijų (1647) sakiniai

9.40-10.00               Aleksey Andronov (Sankt-Peterburg) Par nepazudušo otrā prūšu katehisma (1545) eksemplāru Pēterburgā

10.00-10.20             Szilárd Tóth (Tallinn-Szeged) Das Verb in der südestnischen Übersetzung des neuen Testaments (1686)

10.20-10.40             Brigita Bušmane (Rīga) Izlokšņu morfoloģisko parādību atspoguļojums Gustava Bražes vārdnīcā (1875)

10.40-11.00             Jūratė Čirūnaitė (Kaunas) XV-XVII a. Lietuvos totorių vardynas

11.00-11.30              Kafijas pauze

 

Noslēguma sēde

Sēdi vada Ilze mniece un Artūras Judžentis

11.30-11.50             Austris Grasis (Bonn) Par dažām problēmām personvārdu un vietvārdu rakstībā latviešu valodā

11.50-12.10             Žanna Bormane (Rīga) Antroponīmi latviešu, krievu un vācu valodā (sastatāmais aspekts)

12.10-12.30             Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak (Poznań) Perliatyvo reikšmė lietuvių ir lenkų kalbose (prielinksnių konstrukcijos ir linksniai erdvės relacijoje)

12.30-12.50             Tatjana Liguta (Rīga) Divdabju lietojums krievu un latviešu valodā

12.50-13.10             Dalia Masaitienė (Kaunas) Constructional Features of Spoken Discourse: A Contrastive Study of English and Lithuanian

13.10-13.30            Ērika Krautmane (Rīga) Evidenciālis latviešu, igauņu un lībiešu valodā

     

 
Jūs esat 5492839. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs