Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > 40. Artura Ozola dienas konference     
   40. Artura Ozola dienas konferences ielūgums     

Drukāt         

    
    

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Filoloģijas fakultāte

Baltu valodu katedra

Rīga

2004. gada 19. un 20. martā

Aicinām piedalīties

40. Artura Ozola dienas

konferencē

Valodas mainīgums un attīstība

GRAMATIKAS PROBLĒMAS

Konferencē aplūkos gan teorētiskas problēmas, kas saistītas ar valodas mainīgumu, variativitāti un attīstību, gan atsevišķus konkrētu valodu diahronisko un sinhronisko problēmu jautājumus, īpašu uzmanību veltot gramatikai.

Konference notiks

2004. gada 19. un 20. martā

Darba valodas:

latviešu,

lietuviešu,

angļu,

vācu.

Referātu pieteikumus

gaidīsim

 līdz 2004. gada 10. janvārim

Sagatavotos rakstus iespējams publicēt žurnālā “Baltu filoloģija”, kas ir recenzējams izdevums ar starptautisku redkolēģiju.

Mūsu adrese:

Baltu valodu katedra

Filoloģijas fakultāte

Latvijas Universitāte

Visvalža 4A

Rīga LV-1050

e-pasts: pvanags@latnet.lv

fakss: (+371) - 7034809

tālr. (+371) – 7034845

     

 
Jūs esat 5413945. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs