Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > 40. Artura Ozola dienas konference     
   40. Artura Ozola dienas konferences anketa     

Drukāt         

    
    

Referāta pieteikuma anketa

Vārds, uzvārds  _____________________________________________________

Referāta nosaukums:  ________________________________________________

Adrese, telefons, e-pasts______________________________________________

Darba vieta, amats, zin. grāds________ _________________________________

Vai Jums nepieciešamas naktsmājas? ___________________________________

Vai Jūs apmierinātu naktsmājas LU dienesta viesnīcā? ______________________

     

 
Jūs esat 5413798. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs