Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi     
   Krājuma "Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi" atvēršanas svētki     

Drukāt         

    
    

LU Lituānistikas centrs visus interesentus aicina uz krājuma "Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi" atvēršanas svētkiem 18. aprīlī, plkst. 14 LU Filoloģijas fakultātē, Visvalža ielā 4a, 305. Letonikas auditorijā.

 Krājumu izdevusi Šauļu universitāte Lietuvā. Tas ir pirmais tematiskais sastatāmās valodniecības izdevums par mūsdienu baltu valodu lietošanai aktuālu tēmu. Krājumā apkopoti atsevišķi līdz šim abās valstīs publicētie un speciāli šim krājumam uzrakstītie Lietuvas un Latvijas valodnieku raksti. Rakstos aplūkoti vispārīgi stilistikas jautājumi, atsevišķu lietuviešu un latviešu funkcionālo stilu specifika, kā arī dažādu valodas līmeņu vienības stilistiskā skatījumā.

Krājuma adresāts ir zinātnieki, pasniedzēji un studenti: visi, kas pēta, māca un mācās lietuviešu/latviešu valodas stilistiku, kā arī lietuviešu un latviešu valodas sastatāmajā aspektā.

 Krājuma atvēršanas svētkos Filoloģijas fakultātē viesosies krājuma sastādītāji un rakstu autori – latviešu un lietuviešu valodnieki.

     

 
Jūs esat 5369892. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs