Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Pētniecības iestādes     
   Tulkošanas un terminoloģijas centrs     

Drukāt         

    
    

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

TTC ir nozīmīgākais valodas tilts Latvijas sekmīgai dalībai starptautiskajās norisēs

1996. gada 3. septembrī Latvijas valdība nodibināja Tulkošanas un terminoloģijas centru, kas sāka darbu 1997. gada martā.

TTC darbības uzdevumi

Centram ir šādi galvenie uzdevumi:

 • tulkot Eiropas Savienības normatīvos aktus latviešu valodā,
 • tulkot Latvijas Republikas normatīvos aktus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās,
 • tulkot starptautiskos līgumus un citus tiesību aktus,
 • tulkot ar Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas (NATO) darbību saistītos dokumentus latviešu valodā,
 • sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos.

TTC misija

 TTC ir valsts iestāde, kuras misija ir atbalstīt Latvijas valdību, darbojoties šādās jomās:

 • ar saviem tulkojumiem darīt pieejamus svarīgākos starptautiskos tiesību aktus valsts valodā un LR tiesību aktus ES dalībvalstu valodās, kā arī izkopt un standartizēt juridisko valodu,
 • palīdzēt valsts pārvaldei, koordinējot tulkošanu, veicinot vienotas terminoloģijas lietošanu un sniedzot konsultācijas,
 • stiprināt Latvijas tiesiskumu, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju valsts valodā iepazīties ar sabiedrībai nozīmīgiem dokumentiem,
 • veidot juridiskās tulkošanas un terminoloģijas zināšanu krātuvi, uzturēt to un nodrošināt tās vispārēju pieejamību.

TTC tulkošanas process

Juridiska precizitāte, terminoloģijas konsekvence un valodas skaidrība ir trīs pamatprincipi, uz kuriem balstās TTC darbs. TTC speciālisti ir izstrādājuši Latvijai unikālu tiesību aktu tulkošanas procesu, kura izveidē ņemta vērā ārvalstu pieredze, kā arī lietotas visjaunākās datorprogrammas (TRADOS terminu datu bāze un tulkošanas atmiņa). Tulkošanas procesā ir šādi svarīgākie posmi: teksta tehniskā apstrāde, terminoloģijas izstrāde, tulkošana, valodas un/vai juridiskā redakcija, terminoloģijas saskaņošana ar nozares speciālistiem, sistēmiska tulkojumu un terminu uzkrāšana datu bāzēs.

Darbs terminoloģijas jomā

Vienotas terminoloģijas izstrāde ir viens no priekšnoteikumiem, lai kvalitatīvi veiktu juridisku un tehnisku tekstu tulkojumus, tādēļ ikvienam tiesību akta tulkojumam tiek veikta terminoloģiskā izpēte un izstrādāta attiecīgā terminoloģija. Būtiska nozīme terminoloģijas izstrādes procesā ir sadarbībai un konsultācijām ar nozaru speciālistiem ministrijās, kā arī ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju.

Terminu uzkrāšanai TTC tiek izmantota iekšēja terminu datu bāze (TRADOS MultiTerm), kurā apkopoti aptuveni 55 000 Eiropas Savienības tiesību aktos, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos lietotie termini. Atsevišķa datu bāze izveidota NATO dokumentācijā lietotās terminoloģijas uzkrāšanai. Tās apjoms ir ap 4500 terminu. TTC datu bāzes tiek papildinātas ar terminiem apstrādes procesā. Tie nav pieejami plašākai sabiedrībai, bet labi noder terminoloģijas konsekvences ievērošanai tulkojumos. Savukārt izstrādātā un saskaņotā terminoloģija periodiski tiek ievietota Internet terminu datu bāzē (www.ttc.lv).

TTC publikācijas

Ar TTC sadarbības partneru atbalstu klajā nākušas vairākas tiesību aktu, tulkošanas metodikas un terminu vārdnīcu publikācijas:

 • Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums un Nicas līgums,
 • Latvijas Republikas Civillikums,
 • Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca,
 • ES tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata,
 • LR tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata,
 • Angļu – latviešu Eiropas Savienības primāro tiesību aktu terminu vārdnīca,
 • Angļu – latviešu lauksaimniecības terminu vārdnīca.

TTC partneri un atbalstītāji

Darbs tulkošanas un terminoloģijas jomā nebūtu iespējams bez TTC daudzajiem atbalstītājiem:

 • Speciālistiem ministrijās,
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas,
 • Eiropas Savienības Phare programmas,
 • CIDA (Kanādas Starptautiskās attīstības aģentūra),
 • TAIEX (Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas birojs),
 • Lielbritānijas, Somijas, Francijas, Zviedrijas valdības sniegtā atbalsta u. c.

Sīkāka informācija par TTC

http://www.ttc.lv
e-pasts: ttc@ttc.lv
tālr.: (+371) 733 18 14
fakss: (+371) 733 60 38

Adrese:
Kr. Valdemāra iela 37, Rīga,
LV – 1010

     

 
Jūs esat 5492898. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs