Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     
   Latvijas reāliju nosaukumi. Folklorismi.     

Drukāt         

    
    

 Latvijas reāliju nosaukumi

 

FOLKLORISMI

ARĀJS
parasti: kā precinieks

BRĀĻA MĀSA
Saimnieka vai bajāra meita, ne kalpone

DIEVERIS
Senajās kāzās līgavaiņa brālis

DĀLDERIS
Tautasdziesmās visvairāk pieminētā nauda sena (parasti sudraba) monēta

LAIMAS PIRTS
Dzemdību vieta

PANĀKSNIEKI
Kāzinieki no līgavas puses

PREILIS
Masku gājienam piederīgs, tāds, kas ir pārģērbies

TAUTAS
Tautasdziesmās: sveši ļaudis, precinieki

TETERĪT’S, TETERĪŠA
Tautasdziesmās : raibs

ŪBELIS
Tautasdziesmās parasti tumši pelēks zirgs

SVEŠA MĀTE
Pamāte vai audžumāte

Skatīt vēl:
Godi
Jakts
Mieti
Vakarēšana
Zieds

     

 
Jūs esat 5418685. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs