Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Vietu nosaukumi.     

Drukāt         

    
    

  Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi

Tematisks sadalījums un skaidrojumi

 

VIETU NOSAUKUMI

DZEDZIEDA
Vecaine, papuve, aramzeme, kas vairs netiek apstrādāta

KLĒTS
Uz augstākiem pamatiem celta ēka

LIEPĀJA
Liepu mežs

PŪNE
Telpa kūts tuvumā lopbarības glabāšanai
arī: šķūnis

NAMIŅŠ
Telpa ar krāsni dzīvojamā mājā vai īpašā slietnī

SĒTIENS
Pagalms

SIERNĪCA
Sieru sietuve

SILA ZEME
Smilšaina, nekvalitatīva zeme

SMILTIENA
Kapsēta

TIESA
Par zemi, kas ir īpašumā

VĒRIS
Jauktu koku mežs, egļu vai egļu un lapu koku mežs

Skatīt vēl:

Apgultne, apgultnis
Apmesls
Atstrāgs
Baznīciņa
Ceplis

 

     

 
Jūs esat 5492886. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs