Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Profesiju nosaukumi. Nodarbošanās.     

Drukāt         

    
    

  Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi

Tematisks sadalījums un skaidrojumi

 

PROFESIJU NOSAUKUMI. NODARBOŠANĀS

ALGĀDZIS
Strādnieks, kas strādā par algu
arī: dienas strādnieks

BADĪKLA
Negausis

BEĶERIS
Maiznieks

DĒJĒJS
Dravinieks

DŪMALA
Drūms, nerunīgs cilvēks

IEGĀTNIS
Tāds, kas apprecēdams saimnieka meitu, pāriet uz dzīvi viņas mājās

IETAĻA
Brāļa sieva

JUNKURS
Muižas pārvaldnieks
arī: mežziņa palīgs

ĢĒĢERIS
Mednieks

LEIMANIS
Brīvs zemnieks, kas nav pakļauts dzimtbūšanai

LIECINIEKS
Lieks cilvēks, kalps, ko sūtīt uz muižu darbos

SAUTIS, SAUTELIS
Sliņķis, tāds, kam tīk daudz gulēt

SKRETULIS
Netīrīgs cilvēks

SKRĪVERIS
Rakstvedis

STĀRASTS
Uzraugs muižas darbos

TĪRUMNIEKS
Tāds, kas pieradis dzīvot uz labas zemes

Gauži raud tīrumiece,

Siliņā’i ievedama

VEDĒJI
Līgavaiņa kāzu viesi

VĒVERIS
audējs

 

Skatīt vēl:

adatnieks
aizņēmējs
aldermanis
aplacinātājs
bāderis
bādmodere
bajārs
cietumnieks
aptieķeris

     

 
Jūs esat 5418616. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs