Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Cilvēks.     

Drukāt         

    
      

Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi

Tematisks sadalījums un skaidrojumi

  

Vārda funkcija vienmēr ir ierobežota. Vārdam nav pilnībā jāaptver visa situācija. Vārdam jāakcentē tikai kāda viena lietas, parādības vai objekta  pazīme.

E. Kasīrers

I.                   CILVĒKS

•       Cilvēka ķermenis un ārējās pazīmes

ACUPAKSIS
Acu kaktiņš

 

DZĪSLA / DZĪSLS
Pulss            ļauns dzīsls                     Elgers I 453

 

DVĒSELE
Elpa             dažam elpa neož labi          Langijs 64

Balss
            Ko dziedāji, tu bitīte,

Tev bij maģa dvēselīte                Pūrs I 96

 

PANTS
Locītava

Vienu malku nodzēros

Visi panti nodrebēja              LD 19489 (var.)

 

LĪGAVA
Meitene ar līganu gaitu

Līgo saule launagā,

No launaga vakarā;

Tā līgoja brāļa māsa

No druviņas druviņā.               LD 28038

 

CĒRUZE
Cilvēks ar izspūrušiem matiem

Ai, tu ciema cēruzīte,

Tavu jauku dziedāšanu!                  Bušmane 110

 

•        Cilvēka raksturojums

CUGAILĪTIS
Mazs bērns

 

ČAMPA
Nemākulis

 

DELVERIS
Pļāpīgs cilvēks                                                Elgers I 179

Izlaists puika                                                Elgers I 178

 

DROSTALA
Mīļa meitene

 

ĒRMS
Neizskatīgs, savāds, dīvains

 

KRAMS
Pusaudzis – gan pozitīvā, gan negatīvā novērtējumā

 

LAISKA
Sliņķe

 

ĻĒPAUSIS
Neveikls cilvēks

 

MAĶIS, MIEGA MAĶIS
Cilvēks, kas daudz guļ

Ko, māmiņa, es darīšu

Miega maķis mani prec             skat. LD

 

NELAIĶIS
Nelaikā dzimis bērns

 

PIČKA
Trakulīgs, vieglprātīgs cilvēks

 

PLIKADĪDA
Ļoti nabadzīgs cilvēks

 

SIRGONIS
Vārgs cilvēks                                      Fīrekers II 387

 

SĒRDIENIS
Cilvēks, kam sūras, skumjas dienas

 

SLĪMESTS
Sliņķis                                                Valdemārs II 209

 

ŠĶETERE
Aušīga jauna sieviete, meitene

 

TEKATNIS
Bērns, kas sāk skraidīt

 

TEKULIS
Bēglis                                                 Gliks VD Genesis

 

TEĶIS
Klaidonis

 

PASTARS, PASTARIŅŠ
Pēdējais bērns ģimenē

 

VERVELĒTĀJS
Cilvēks, kas nepārtraukti runā

 

VĪZDEGUNIS
Lepns, augstprātīgs cilvēks

 

ZELTENE
Patīkama meitene, (sākotnēji - ) gaišmate

 

ŽŪPIS, ŽŪPULIS, ŽŪPUTS
Izdzērājs, dzērājs                                      Stenders I 252

 

•        nodarbošanās

BITENIEKS
Dravenieks

 

DRĒBNIEKS
Audumu tirgotājs

 

ĢĒRMANIS
Ādu sagatavotājs

 

ĶESTERIS
Sākotnēji: baznīcas ģērbtuves un drēbju krājumu pārzinis

 

KUČIERIS
Cilvēks, kas pārvadā cilvēkus slēgtos ratos

 

LĪDUMNIEKS
Cilvēks, kas strādā mežā, cērtot un sadedzinot kokus, sagatavo aramzemi

 

MELDERIS
Dzirnavnieks

 

ORMANIS
Cilvēks, kas ratos pārvadā braucējus                         Mancelis I 66

 

REMESIS, REMIĶIS
Namdaris

 

RIEPNIEKS
Virvju vijējs

 

SKOLMEISTERS
Skolotājs                                            Mancelis I 115

 

SNIĶERIS
Galdnieks

 

SUDMALNIEKS
Dzirnavnieks

 

PATMALNIEKS
Dzirnavnieks

 

PĀRVAZNIEKS
Pārcēlājs, plostnieks

 

VĒSTIS
Ziņnesis                                    Mancelis I 39

 

ZELLIS
Māceklis

 

•        apģērbs. apavi. rotas

BEZDIBENE
Veca, novalkāta cepure

 

BRUNČI
arī: apakšējie svārki

 

CELAINE
Divkrāsu pieaudums villainei, kas satur metāla spirālītes

 

COBELE
Caunu cepure

 

ČABATES
Mednieka sniega kurpes, kuras gurkst sniegā                    Stenders I 328

 

DRĀNA
Lakats

 

KAMZOLIS
Īsa vīriešu jaka

 

KNIEPE, KNOPE
Poga, galviņa

 

KULDA
Kabata

 

KULDAINI SVĀRKI
Svārki ar kabatām

 

KRUSTADATA
Sieviešu rota

 

ĶITELIS
Virsvalks

 

LAKA
Cilpa, kurā aizmet āķi vai kurā aizpogā

Lakisku sasiet          Fīrekers II 198

 

LAKATS
Saplēsts, nonēsāts apģērbs vai apģērba gabals

 

LUPATA
arī: apģērba atplīsusī daļa

 

LINDRAKS
Plati, gari sieviešu svārki

 

ĻEBENE
Veca cepure ar noļukušām malām

 

MICE
Precētas sievas cepure

 

PASLAVAS
Bikses

 

PASTALAS
Ādas apavi

 

PAVĀRSNIS
Pastalu auklas krusts virs pēdas

 

PAKAVSAKTA
Rota Latgalē

 

PUMPA
Poga

 

PŪCESSAKTA
Saspraude vīriešu virsdrēbju aizdarei

 

RIŅĶADATA
Sieviešu rota

 

ROKAUTS
Vilnas auduma sloksne ap kreiso roku līdz elkonim t. s. dižciltīga karavīra aproce Latgalē

 

ROTA
Apģērbs                                   Mancelis I 87

 

RUMBA
Stingrs materiāls, ko svārkiem, biksēm iestrādā jostas vietā

Suņi plūšus noēduši

Rumba vien palikusi

 

SIETAVA
Sieviešu kājauti, stilbu aptinamie

 

SAKTA
Sprādze

 

SKOTELE
Priekšauts

 

SPRĀDZE
Rota, aizdare ar mēlītes mehānismu

 

SPIEĶADATA
Sieviešu rota

 

SPIRĀLGREDZENS
Vītas formas gredzens

 

STOPSAKTA
Vīriešu svārku aizdare

 

SUDRABINE
Sudraba sakta

 

ŠĶĒRTE
Apģērba skranda

Maza maza, bet bagāta,

Bāliņ, tava līgaviņa;

Priekšā šķērtes karājās,

Pakaļā naudas kule.

 

VAINAGS
Sievietes (neprecētas) galvassega

 

VAIROGGREDZENS
Vīrieša (dižciltīga) gredzens

 

VĪZES
Apavi, darināti no kārklu mizām

Baltu kārklu vīzīt` daru,

Svētdien iet baznīcā;

Tāpat mani Dievīts redz,

Kā tos citus zābakos.               LD 311186

 

•        slimības

BUDZIS
Augonis

āda apmetas ar budžiem                           Mīlenbahs - Endzelīns I  345

 

DZIRKSTE
Rokas locītavas sāpe

 

KRAMS
Nieze, kašķis

 

PŪZNIS
Strutas

 

RIEBĒJA
Tautas dziedniece, kas dziedē berzējot

 

SLOGS
Iesnas

 

SMURGULIS
Deguna atdalījumi iesnu laikā

Sal.: smurgāt `šņaukt degunu`

 

SĀRŅI
Strutas

 

SĒRGA
Slimība

 

SĒRGONIS
Mēra slimnieks                                   Fīrekers II 387

 

SIRDZĪTIS
Slimnieks                                            Fīrekers II 387

     

 
Jūs esat 5418612. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs