Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi     

Drukāt         

    
    

 Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi

Ieguvumi:

•       projekts atvērts visiem (e-versijā),

•       projekts saistošs daudziem, piemēram:

o      Latvijas Institūts;

o      Rakstnieku Savienība;

o      Latvijas plašsaziņas līdzekļu tīkls;

o      skolas, augstskolas.

•       projekta sadaļa sevi pilnveido – kļūst par sākotni projektam, kura ideju izsaka vārdi:

 

Latvijas lingvistiskā atmiņa ir Eiropas lingvistiskā atmiņa.

     

 
Jūs esat 5418772. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs