Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     
   Jēdziens "Latvijas reālija"     

Drukāt         

    
      

Jēdziens  "Latvijas reālija"

Jēdziena izpratnes aspekti

Kas ir Latvijas reālija mūsdienu un vēsturiskā aspektā?

Jēdziena vēsturiskā Latvijas reālija izpratne:

•       senu, reti sastopamu reāliju nosaukumi, kuru satura izpratnei nepieciešams skaidrojums;

•       senu, no aprites zudušu reāliju nosaukumi, kuru satura izpratnei nepieciešams skaidrojums;

•       senu reāliju nosaukumi, kuru satura izpratnei nepieciešams vārda nozīmes skaidrojums.

Jēdziena vēsturiskā Latvijas reālija valodiskās iezīmes:

•       nosaukums ir mūsdienu latviešu valodas vārdu krājumā kādā no mūsdienu valodas apakšsistēmām;

•       nosaukumā parādās vārda vēsturiskās attīstības pazīmes;

•       nosaukumā parādās novadu valodas īpatnības.

Vēsturisko Latvijas reāliju nosaukumu grupējuma aspekti:

•       tematiskais;

•       hronoloģiskais,

•       lingvistiskais.

Vēsturisko Latvijas reāliju nosaukumu papildus raksturojumi:

•       zīmējumi;

•       tautasdziesmu fragmenti;

•       runātās valodas fragmenti;

•       rakstītu tekstu fragmenti.

Vēsturisko Latvijas reāliju nosaukumu hronoloģiskās pazīmes:

•       aizvēstures (mitoloģiskais);

•       senvēstures;

•       mūsdienu.

Vēsturisko Latvijas reāliju lingvistiskās pazīmes:

•       folklorismi;

•       aizguvumi;

•       leksiski semantiskie aizguvumi;

•       novadu vārdi.

     

 
Jūs esat 5418706. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs