Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     
   Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums Eiropas Savienības oficiālajās valodās     

Drukāt         

    
      

Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums Eiropas Savienības oficiālajās valodās

Projekts tika iecerēts optimālai latviešu valodas tulkojamības nodrošināšanai visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Šis apstāklis kļūst jo īpaši aktuāls sakarā ar Latvijas uzaicināšanu pievienoties ES.

Projekta būtība: Latvijas nacionālo reāliju (valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju struktūrvienību, dienestu, amatu un dienesta pakāpju, reliģisko, politisko, finanšu, izglītības, kultūras, sporta u. c. institūciju, organizāciju un objektu, administratīvi teritoriālo vienību, naudas, valsts svētku, svinamo dienu, etnogrāfijas un folkloras, vēstures, ģeogrāfisko nosaukumu) standartizēta tulkojuma nodrošināšana nozīmīgākajās (vēlāk – visās) ES oficiālajās valodās. Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte (atbildīgais par projektu – J. Sīlis, projektā piedalās M. Baltiņa un J. Baldunčiks) pašlaik īsteno šī projekta realizēšanas pirmo posmu (sk. zemāk), kas reāli būs iespējams sadarbībā ar Valsts valodas komisiju, Saeimas un Valsts kancelejas struktūrām, Ārlietu ministriju, Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Institūtu un Tulkošanas un terminoloģijas centru (TTC).

Projekts tiks realizēts divos posmos:

1) Latvijas nacionālo reāliju kopuma apzināšana, standartizācija un kataloģizācija latviešu valodā.

2) Standartizētā un kataloģizētā Latvijas nacionālo reāliju kopuma tulkojums ES oficiālajās valodās (arī jau pastāvošo labāko tulkojuma variantu izvēle un kataloģizācija).

Tuvākā un tālākā perspektīvā tiks sagatavoti priekšlikumi par īpašu normatīvo aktu izstrādi, kas fiksētu standartizētos Latvijas nacionālo reāliju (administratīvās terminoloģijas, amatu un iestāžu nosaukumu) tulkojumus svešvalodās, ņemot vērā šādus kādreizējo Eiropas Savienības kandidātvalstu pirms iestāšanās procesā lietotus principus:

a) svešvalodas tulkojumā nav pieļaujamas tulkojuma valodas valstu (Lielbritānijas, ASV, Vācijas, Austrijas, Šveices, Francijas, Beļģijas u. c.) kultūras konotācijas.

b) Tulkojumā nav pieļaujama lasītāja neprecīza informēšana par attiecīgās institūcijas vai amata funkcijām vai statusu.

c) Tulkojums nedrīkst skanēt absurdi un tam jāatbilst konkrētās svešvalodas gramatiskajām u. c. normām.

d) Tulkojumā, kas atbilst konkrētam latviešu terminam vai nosaukumam, jāievēro konsekvence, pretējā gadījumā rodas tulkojumu paralēlvarianti.

Iestādēm nav tiesību pašām piešķirt sev nosaukumus angļu valodā, nesaskaņojot tos ar institūcijām, kas atbildīgas par standartizāciju šajā jomā.

     

 
Jūs esat 5418785. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs