Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Dzintra Paegle     
   Publikāciju saraksts     

Drukāt         

    
    

Dzintra Paegle

Publikāciju saraksts

Raksti recenzētos izdevumos

Dz. Paegle. Latviešu valoda skolā un sabiedrībā // ZA Vēstis. – 51. sēj. 1997. – nr. 3/4. –  41.– 42. lpp.

Dz. Paegle. Ievadvārdi 32. Artura Ozola dienā 1996. gada 18. martā // Baltu filoloģija VII, Latvijas Universitātes zinātniskie raksti Acta Universitatis Latviensis 608. sēj. – Rīga: 1997. – 3.–5. lpp.

Dz. Paegle. Valoda Andrieva Niedras “Līduma dūmos”// Baltu filoloģija VII, Latvijas Universitātes zinātniskie raksti Acta Universitatis Latviensis 608. sēj. – Rīga: 1997. – 78.–85. lpp.

Dz. Paegle. Rūdolfs Grabis (1906. 11. VII – 1996. 17. XII) // Baltu filoloģija VII, Latvijas Universitātes zinātniskie raksti Acta Universitatis Latviensis 608. sēj. – Rīga:1997. – 215.–217. lpp.

Dz. Paegle. Par skolas devumu augstākai izglītībai latviešu valodā. // Latvijas Vēstnesis, Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. – 1998. gada 24. aprīlī.

Dz. Paegle. Latviešu valodas mācībgrāmatas vēstures jautājumi (1940 – 1950) // Baltu filoloģija VIII, Latvijas Universitātes zinātniskie raksti Acta Universitatis Latviensis 619. sēj. – Rīga; 1999. – 137.–146. lpp.

Dz. Paegle. Valodniecības terminu precizēšana 20. gadsimta sākumā // Baltu filoloģija IX, Latvijas Universitātes zinātniskie raksti Acta Universitatis Latviensis 625. sēj. – Rīga: 2000. – 87.–106. lpp.

Dz. Paegle. Alīses Lauas (1914 – 1994) devums skolai // Baltu filoloģija IX, Latvijas Universitātes zinātniskie raksti Acta Universitatis Latviensis 625. sēj. – Rīga: 2000, 223.–225. lpp.

Alīses Lauas darbu bibliogrāfija. Sastādījusi L. Langrāte, Dz. Paegle.// Baltu filoloģija IX, Latvijas Universitātes raksti Acta Universitatis Latvienis 625. sēj. – Rīga 2000. – 226.–230. lpp.

Dz. Paegle (Latvijos universitetas). Проблемы классификации учебников латышского языка. // Paradigmatika, sintagmatika ir kalbos funkcijos. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga./ Vilnius Universitetas Kauno Humanitarinis fakultetas. – Kaunas, 2000. – 122.–124. lpp.

Dz. Paegle. Zinātniskuma un sistēmiskuma principi latviešu valodas mācībā // LZA Vēstis, – 2000 – 54. sēj. 5. /6. nr. – 98.–102. lpp.

Dz. Paegle. Latviešu valoda kā vērtība skolā un sabiedrībā.// Latvijas Vēstnesis, Latvijas Republikas oficiālais laikraksts, – 2001. gada 1. marts,1. un 17. lpp.

Dz. Paegle. Die Terminologie der lettischen Lehrbücher in historischem Aspekt. // Specimina Sibirica. XVIII. Zur Frage der Terminologiebildung in den uralilishen Sprachen. Materialien der Konferenz uber Die Terminologiebildung in den uralischen Sprachen (Szombatehely, 14 – 15 Oktober 1999). – SZOBATHELY 2001. S. 59. – 64.

Dz. Paegle. Vēlreiz par participiem vārddarināšanā un nelokāmajiem numerāļiem. // Baltu filoloģija X, Latvijas Universitātes zinātniskie raksti, 2001. – 105.–112. lpp.

Monogrāfijas

Dz. Paegle. Latviešu valodas mācībgrāmatu paaudzes. Pirmā paaudze 1874 – 1907. Teorija un prakse. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999., 103 lpp.

Dz. Paegle. Latviešu valodas mācībgrāmatu paaudzes. Otrā paaudze 1907 – 1922. Teorija un prakse. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 163 lpp.

Mācību grāmatas (skolām)

Dz. Paegle. Latviešu valoda 5. klasei. – Rīga, Zvaigzne 1. izd. 1991., atkārtoti izdevumi līdz 2000. gadam, 304 lpp.

Dz. Paegle. Latviešu valoda 6. klasei. –Rīga: Zvaigzne,1. izd. 1993., atkārtoti izd. līdz 2000. gadam, 198 lpp.

Dz. Paegle. Latviešu valoda 7. klasei. – Rīga: Zvaigzne, 1. izd. 1994., atkārtoti izdevumi līdz 2000. – 170 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Lasāmā grāmata un ievadījums valodas mācībā 1. klasei. Eksperimentāls mācību līdzeklis. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 119 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Lasāmā grāmata un ievadījums valodas mācībā 2. klasei. I. daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC 1997. – 64 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Lasāmā grāmata un ievadījums valodas mācībā 2. klasei. II daļa. – Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. – 110 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Lasāmā grāmata un ievadījums valodas mācībā 3. klasei. I daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 119 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Lasāmā grāmata un ievadījums valodas mācībā 3. klasei. II daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 144 lpp.

Dz. Paegle. morfoloģija. // Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle Dz., Rudzīte M. Latviešu valoda 10. – 12. klasei. – Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. – 157. – 241. lpp. (84 lpp.)

Dz. Paegle. Vārds. Lasāmā grāmata un ievadījums valodas mācībā 4. klasei. I daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 136 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Lasāmā grāmata un ievadījums valodas mācībā 4. klasei. II daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 144 lpp.

Darba burtnīcas mācību grāmatai “Vārds”

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 1. klasei. 1. Ziema. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 49 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 1. klasei. 2. Pavasaris. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 54 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 1. klasei. 3. Vasara. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 57 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 2. klasei. 1. Rudens. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 65 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 2. klasei. 2. Pirmais sniegs. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 57 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 2. klasei. – 3. Dziļā ziema. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 57 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 2. klasei. – 4. Jaukais pavasaris. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 79 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 3. klasei. – 1. burtnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 32 lpp.

Dz. Paegle.Vārds. Latviešu valodas burtnīca 3. klasei. – 2. burtnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 81 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 3. klasi. – 3. burtnīca. – Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. – 71 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 3. klasei. – 4. burtnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 87 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 4. klasei. – 1. burtnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 199. – 71 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 4. klasei. – 2. burtnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. – 71 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 4. klasei. – 3. burtnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 72 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. Latviešu valodas burtnīca 4. klasei. – 4. burtnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 72 lpp.

Metodiskās apdares komplektam “Vārds”

Dz. Paegle, V. Villerušs. Glītrakstīšana. Metodiski ieteikumi sākumskolas skolotājiem. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 97 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. 1. klases mācību grāmatas un darba burtnīcu metodiskā apdare. – Rīga, Zvaigzne ABC, 1997. – 64 lpp.

Dz. Paegle. Vārds.2. klases mācību grāmatas un darba burtnīcu metodiskā apdare. I daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 58 lpp.

Dz. Paegle.Vārds. 2. klases mācību grāmatas un darba burtnīcu metodiskā apdare. II daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 63 lpp.

Dz. Paegle. Vārds.3. klases mācību grāmatas un darba burtnīcu metodiskā apdare. I daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. – 46 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. 3. klases mācību grāmatas un darba burtnīcu metodiskā apdare. I daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 55 lpp.

Dz. Paegle. Vārds. 4. klases mācību grāmatas un darba burtnīcu metodiskā apdare. I un II daļa. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2001. – 100 lpp.(ražošanā).

Populārzinātniskas publikācijas

Dz. Paegle. Cieņa pret valodu pati no sevis nerodas. // Nezināmais par zināmo. Vēsture, hipotēzes, atklājumi. (Palīgs skolai). – Rīga: Seiva, 1997. – 61.–67. lpp.

Dz. Paegle. Dialektismi latviešu valodas mācībgrāmatās.// Nezināmis par zināmo.Vēsture, hipotēzes, atklājumi. (Palīgs skolai). – Rīga: Seiva, 1997. – 68.–73. lpp.

Dz. Paegle. Latviešu valodas un tautas liktenis ir arī skolotāju rokās. // Neatkarīgā Rīta Avīze. – 1998. gada 7. maijā (2. lpp.)

Dz. Paegle. Mācību komplekts “Vārds”. // Sākums. Metodisks un informatīvs žurnāls sākumskolas un pirmskolas pedagogiem.. 1. nr. – 2000. – 10. lpp.

Dz. Paegle. Mirdza Briģe (1921– 2001) // Baltu filoloģija XI (1) 2002. Baltu valodniecības žurnāls. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra. – 181.–183. lpp.

     

 
Jūs esat 5413808. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs