Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas kultūra > Inta Freimane "Valodas kultūra teorētiskā skatījumā"     
   Ar funkcionālām atkāpēm saistītie aizgūtie valodas līdzekļi mūsdienu latviešu literārajā valodā     

Drukāt         

    
    

2. AR FUNKCIONĀLĀM ATKĀPĒM SAISTĪTIE AIZGŪTIE VALODAS LĪDZEKĻI MŪSDIENU LATVIEŠU LITERĀRAJĀ VALODĀ

Katrā mūsdienu valodā ir gan mantoti, gan aizgūti valodas līdzekļi, un tieši pēdējiem ir liela nozīme valodas kultūrā - ar tiem ir saistītas daudzas teorētiskas un praktiskas problēmas. “Valodas smeļ resursus ne vien savos krājumos, bet meklē tos arī citās valodās. Aizgūšana vienmēr ir bijusi normāla valodas dzīves funkcija, bet īpaša loma tai ir mūsdienu valodās.” (Balli 1, 348)

     

 
Jūs esat 4702324. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs