Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas kultūra > Inta Freimane "Valodas kultūra teorētiskā skatījumā"     
   Valodas kultūras teorijas pamatjautājumi     

Drukāt         

    
    

II. VALODAS KULTŪRAS TEORIJAS PAMATJAUTĀJUMI

Valodas kultūras teorijas centrā ir literārās valodas un tās normu izpratne, bet tajā savukārt liela nozīme ir valodas variatīvumam, paralēli lietojamiem valodas līdzekļiem (paralēlismiem) un normētāja attieksmei pret tiem. Šo jautājumu sakarā veidojas tas sarežģītais valodas kultūras teorijas audums, kurā visi aspekti, līmeņi, problēmas cieši cita ar citu savijušās un grūti risināmas.

     

 
Jūs esat 4701881. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs