Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Ilze Lokmane     
   Bibliogrāfija     

Drukāt         

    
    

Publikāciju saraksts

Lokmane I. Teksta vienību tipoloģija // Baltu filoloģija. VII. – Rīga: LU, 1997, 35. – 53. lpp.

Lokmane I. Sintakse // Latviešu valoda 10. – 12. klasei (autoru kolektīvs). – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 242. – 294. lpp.

Lokmane I. Tradīcijas un novatorisms skolu sintaksē // Nezināmais par zināmo. – Rīga: Seiva, 1998, 91. – 98. lpp.

Lokmane I. Sekundārā predikativitāte teikumā un tekstā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 4. – Liepāja, 2000, 143. – 149. lpp.

Lokmane I. Sintaktiskā redukcija kā tekstveides līdzeklis mūsdienu latviešu literārajā valodā // Acta Baltica 2001. – Kaunas, 2001, 55. – 60. lpp.

Lokmane I. Vārdformas vispārināto nozīmju loma teikuma sintaktiskajā struktūrā  // Baltu filoloģija. X. – Rīga: LU, 2001, 97. – 104. lpp.

Lokmane I. Subjekta jēdziens sintaksē un subjekta nozīmes izteikšana latviešu valodā // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 5. – Liepāja, 2001, 328. – 336. lpp.

Lokmane I. Sekundāri predikatīvs komponents kā teikuma loceklis // Baltu filoloģija. XI (1). – Rīga: LU, 2002, 47. – 64. lpp.

Lokmane I. Paradigmas jēdziens sintaksē // Vārds un tā pētīšanas aspekti. 6. – Liepāja, 2002, 168. – 174. lpp.

     

 
Jūs esat 5486408. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs