Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Regīna Kvašīte     
   Bibliogrāfija     

Drukāt         

    
    

Publikāciju saraksts 
(1990–2002)

 

I. Vārdnīcas

1. Lietvedības termini. LPSR ZA Terminoloğijas komisijas 59. biļetens. R., 1990, 87 lpp. (kopā ar V. Skujiņu).

2. Apgādes, tirdzniecības un finanšu lietvedības termini. LZA Terminoloğijas komisijas 61. biļetens. R., 1990, 95 lpp. (kopā ar V. Skujiņu).

3. Skujiņa V., Kvašīte R. Lietišķo teicienu vārdnīca. R., 1991, 104 lpp. (2. izd. 1992)

4. Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini latviski, angliski, vāciski, krieviski. Autoru kolektīvs. R., 1995, 911 lpp.

 

II. Raksti

1. Latviešu valoda lietvedībā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Nr. 2. R., 1992, 37. – 39. lpp.

2. Latvių raštvedybos kalbos problemos // Kalbos kultūra. Nr. 62. Vilnius, 1992, p. 79–83.

3. Krievu valoda ietekme latviešu medicīnas terminoloğijā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. B daļa. Nr. 6. R., 1992, 76. – 78. lpp.

4. Lietišķais stils valodas funkcionālo stilu sistēmā // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. Nr. 7/8. R., 1994, 48. – 51. lpp.

5. Latvių dalykinė kalba kalbos kultūros aspektu // Lietuvių kalbotyros klausimai. XXXI. Kalbos normalizacijos klausimai. Vilnius, 1994, p. 73–77.

6. Svetimybės latvių ir lietuvių dalykinėje kalboje // Kalbos kultūra. Nr. 68. Vilnius, 1996, p. 66–70.

7. Kalbos politika ir jos įgyvendinimas Latvijoje // Kalbos aktualijos. Nr. 3. Šiauliai, 1996, p. 18–21.

8. Mūsdienu lietišķie teksti lingvistiskā skatījumā. Disertācijas kopsavilkums. R., 1996, 46 lpp.

9. Teksta problēmām veltīta konference Šauļos // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Nr. 1/2. R., 1997, 178. – 179. lpp.

10. Termini lietišķajos tekstos. Leksiski semantiskā klasifikācija // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Nr. 3/4. R., 1997, 80. – 84. lpp.

11. Terminologija Latvijoje // Terminologija. Nr. 3 .Vilnius, 1997, p. 70–78.

12. Latvijos lietuvių šnekamosios kalbos ypatumai // Acta Baltica ’94. Kaunas, 1997, p. 33–37.

13. Apie latvių asmenvardžių perteikimo netikslumus spaudoje // Kalbos aktualijos. Nr. 4. Šiauliai, 1997, p. 27–32 (līdzaut. A. Girdvainīte).

14. Infinitīvs un tā savienojumi lietišķajos rakstos // Linguistica Lettica. Nr. 1. R., 1997, 167. – 184. lpp.

15. Nesaskaņotība terminu lietošanā normatīvajos dokumentos // Savai valodai. R.Grabim veltīts piemiņas krājums. R., 1997, 150. – 164. lpp.

16. 1996.–1997. gadā Lietuvā izdotās vārdnīcas // Linguistica Lettica. Nr. 2. R., 1998, 268. – 274. lpp.

17. Par 16. un 17. gadsimta lietišķo tekstu pētījumiem // Baltistica. V priedas. Vilnius, 1998, p. 141–146.

18. Lietuva ir lietuviai Latvijos spaudoje kalbininko akimis // Kalbos aktualijos. Nr. 5. Šiauliai, 1999, p. 35–38.

19. Aménagement terminologique en Lettonie. // L’Action Nationale. Nr. 5. Montreal, mai 1998, p. 25–28 (līdzaut. J. Žilinsks).

20. Skelbimų kalbinė raiška // Teksto analizė ir interpretacija. Šiauliai, 1998, p. 57–61.

21. Lietišķie termini dažādās vārdnīcās // Linguistica Lettica. Nr. 4. R., 1999, 85. – 99. lpp.

22. Astotā teksta konference Šauļos // Linguistica Lettica. Nr. 4. R., 1999, 244. – 246. lpp.

23. Lietuvių asmenvardžiai Latvijos spaudoje // Acta Baltica ’99. Kaunas, 1999, p. 29–36.

24. Inostrannije imena sobstvennije v latišskih tekstah // Nacional’no – kul’turnij komponent v tekste i jazike. Materiali II Meždunarodnoj naučnoj konferencii. Č. 3. Minsk, 1999, s. 26–29.

25. Valodas etiķetes metalingvistika // Linguistica Lettica. Nr. 5. R., 1999, 186. – 195.lpp. (līdzaut. G. Čepaitiene, K. Župerka).

26. Sinonimai latvių kalbos terminų žodynuose // Terminologija. Nr. 7. V.; 2000, p. 76–87.

27. 1996–2000 metais Latvijoje išleistų terminų žodynų bibliografija // Terminologija. Nr. 8. V., 2001, p. 152–157.

28. Latvių kalbininkų darbai 2000 metais // Gimtoji kalba. Nr. 9. V., 2001, p. 26–28.

29. Jie gyvena kaimynystėje – Latvijoje // Šiaurės Lietuva. Sud. ir red. S. Tumėnas. Šiauliai, 2001, p. 17–19.

30. Apie kai kurias latvybes Latvijos lietuvių kalboje // Paribio tarmių ir kalbų problemos. Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimų medžiaga. Šiauliai, 2001, p. 84–96.

     

 
Jūs esat 5492920. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs