Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Saites     
   K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcas» elektroniskā versija (www.ailab.lv/MEV)     

Drukāt         

    
    

 K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcas» elektroniskā versija (www.ailab.lv/MEV)

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts valodas komisijas atbalstu datorā ir ievadīti un elektroniskās vārdnīcas vajadzībām marķēti J. Endzelīna un E. Hauzenbergas Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcai». Kad tiks pilnībā pabeigta teksta apstrāde, šie teksti būs pieejami internetā.

Laikā no 1994. līdz 2001. gadam ar Latviešu fonda finansiālu atbalstu LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijā ir izveidota K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcas» elektroniskā versija. Elektroniskā versija nodrošina datu saglabāšanu elektroniskā formā, kas mūsdienu tehnoloģiju apstākļos ir vienkārši nepieciešama un pašsaprotama. Lielākā un svarīgākā elektroniskās versijas priekšrocība ir automātiskas meklēšanas iespējas.

Tiek piedāvāta meklēšana pēc:

•        pamatvārda mūsdienu ortogrāfijas pierakstā;

•        pamatvārda ME oriģinālrakstībā;

•        vārda šķirkļa tekstā;

•        vārda kļūdu labojumos;

•        avota.

Meklēt var gan pēc pilna vārda, kā arī pēc vārda daļas. Kombinējot dažādus meklēšanas kritērijus, var ērti izgūt no vārdnīcas visdažādāko informāciju.

Jebkuram internetā (www.ailab.lv/MEV) brīvi pieejama ir ME elektroniskās vārdnīcas izmēģinājuma versija (A un Ā burts). Noslēdzot ME konsultanta līgumu un saņemot lietotāja vārdu un paroli, visus vārdnīcas pamatsējumus var brīvi izmantot izglītības un pētniecības mērķiem.

     

 
Jūs esat 5412910. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs