Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Saites     
   Latviešu folklora un literatūra     

Drukāt         

    
    

Latvijas literatūras centrs: http://www.literature.lv

Latviešu daiļliteratūras elektroniskā krātuve: http://www.ailab.lv/TEKSTI 

Latviešu un ārzemju autoru dzeja, proza, reliģisku rakstu krātuve: http://www.lirika.lv

Latviešu folkloras krātuve: http://www.lfk.lv

K. Barona Dainu skapis internetā. Piedāvāta plaša tautasdziesmu meklēšana, oriģināla manuskripta aplūkošana: www.dainuskapis.lv

Prof. Pētera Šmita apkopoto «Latviešu tautas ticējumu» elektroniskā versija. Ticējumu krājums 4. sējumos publicēts 1940.-1941. gadā: http://www.ailab.lv/ticejumi

Prof. Pētera Šmita 15. sējumos apkopoto «Latviešu pasaku un teiku», kas pirmo reizi izdotas 1925.-1937. g., elektroniskā versija. Ievietots arī A. Ārnes pasasku tipu rādītājs: http://www.ailab.lv/pasakas/

Folkloristikas elektroniskā bibliotēka: http://www.ailab.lv/FEB

Mācību materiāli par latviešu mitoloģiskajiem tēliem, gadskārtu ieražām un ģimenes godiem: http://www.liis.lv/folklora

Mācību materiāli folkloristikā: http://www.liis.lv/folklora/folkloristika

     

 
Jūs esat 5370010. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs