Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Saites     
   Latviešu valodas resursi internetā     

Drukāt         

    
    
Pētnieciski raksti internetā 

Valodnieces Inas Druvietes raksts spāņu valodā par latviešu valodas sociolingvistisko stāvokli Latvijā: http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/hm01hivern/internacional/druviete1_4.htm

V. Poleščuka raksts angļu valodā «Igaunija, Latvija un Eiropas Savienība: pārmaiņas valodas nostādnēs 1999.-2001.gadam»: http://www.eumap.org/articles/content/40/402

I. Druvietes raksts «Latviešu valodas politika Latvijā» angļu valodā: http://www.emich.edu/~linguist/issues/6/6-509.html#1

Everitas Milčonokas un Alekseja Andronova raksts «Perspektīvā lietuviešu valodnieku iniciatīva»: http://www.ailab.lv/users/Everita/BFpublik.htm

L. Leines un  D. Meisteres raksts «Vai latviešu valoda ir apdraudēta?» Diskusija par latviešu valodas situāciju: http://www.media.lv/kv200201/020129/03.htm

Andreja Spektora, LU MII Mākslīgās intelekta laboratorijas vadītāja, raksts “Latviešu valoda internetā un datorlingvistikas resursi”: http://ai1.mii.lu.lv/teksti/t05.htm

Uģa Sarkana raksts “Morphemic and Morphological Analysis of the Latvian language” (Latviešu valodas morfēmiskā un morfoloģiskā analīze): http://www.ailab.lv/users/usarkans/complex.html

Vārdnīcas

Mīlenbaha-Endzelīna latviešu valodas vārdnīca: http://159.148.16.237/MEV/

Latviešu skaidrojošā vārdnīca elektroniski: http://ai1.mii.lu.lv/vardnica.htm

Seno tekstu korpuss: http://ailab.lv/SENIE/

"Tildes" datorvārdnīca internetā: http://dictionary.tilde.lv/default1.htm

Latviešu konversācijas vārdnīcas šķirkļi:
http://www.historia.lv/encuklopedijas/konvers.htm

"Tildes" terminoloģijas portāls: http://termini.tilde.lv/DesktopDefault.aspx

"Tildes" datorvārdnīca (bez maksas iespējams izmantot tikai angļu – latviešu – angļu tulkojošo vārdnīcu: http://www.letonika.lv/DictForm.aspx

Latviešu – krievu vārdnīca ar vārdu skaidrojumiem: http://www.liis.lv/latval/vardnica/

Latviešu – angļu vārdnīca: http://dictionary.site.lv/dictionary/

Latviešu – angļu, angļu – latviešu tulkojošā vārdnīca: http://www.ectaco.com/online/diction.php3?lang=17

Latviešu – angļu frazeoloģiskā vārdnīca: http://ai1.mii.lu.lv/frazes/frazesa.htm

Tulkošanas un terminoloģijas centrs: http://www.ttc.lv/

Arhitektūras terminu skaidrojošā vārdnīca: http://www.rsp.lv/arh/teksts/infoavoti/vardnicas/sk/sk.html

Matemātikas un informātikas daudzvalodu tulkojošā vārdnīca: http://www.lanet.lv/miv/

Lauksaimniecības un ekonomikas terminu vārdnīca: http://www.ekona.lv/vardnica.php3

Ekonomikas terminu vārdnīca: http://www.financenet.lv/tools/dictionary/

Biržas vārdnīca: http://www.rfb.lv/public/birzasskola/vardnica.html

Bioloģijas terminu vārdnīca: http://latvijas.daba.lv/vardnica/

Saīsinājumu vārdnīca: http://priede.bf.lu.lv/gis/VARDNICA.GIS/

Lietvedības terminu vārdnīca: http://ai1.mii.lu.lv/valoda/termini.htm

Angļu – latviešu lauksaimniecības terminu vārdnīca: http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/alltv.html

ES primāro tiesību aktu terminu vārdnīca: http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/vardnica-es-prim.html

Latvijas Republikas Civillikuma terminu vārdnīca: http://www.ttc.lv/lv/publikacijas/civillikums-vardnica.html

     

 
Jūs esat 5492844. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs