Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Ilze Vancāne     
   Bibliogrāfija     

Drukāt         

    
    

Publikāciju saraksts

1.       

I. Vancāne, J. Borzovs. Development of the Latvian Terminology of Information Technologies. Abstracts of papers from the 3rd International Conference “Information Technologies and Telecommunications in the Baltic States”. — Rīga, 1999. — 98. — 102. lpp.

2.       

I. Vancāne, J. Borzovs, I. Ilziņa, V. Skujiņa. Latviešu datorterminoloģijas sistēmiska izstrāde. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. — Rīga, 2001. — 55. sēj. 1./2. num. — 83.— 91. lpp.

3.       

I. Vancāne. Terminoloģiskie aspekti datorizētas tulkošanas procesā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. — Liepāja, 2002. — 6. laid. — 260. — 265. lpp.

4.       

I. Vancāne, V. Krugļevskis. The structure and computerised search of multi—word terms at the Translation and terminology centre translation process. Abstracts of papers from the Third Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. — Rīga, 2002. — 41.— 42. lpp.

5.       

I. Vancāne. Terminological aspects related to the translation of legal texts at the Translation and terminology centre. Abstracts of papers from the Third Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. — Rīga, 2002. — 39.— 40. lpp.

6.       

I. Vancāne, V. Krugļevskis. Vārdkopterminu struktūra un datorizēta meklēšana tekstos. E.Drezena piemiņai veltītās II starptautiskās terminoloģijas konferences "Terminoloģija un tulkošanas tehnoloģija daudzvalodu informācijas sabiedrībā” referātu tēzes. — Rīga, 2002. — 52.— 53. lpp.

 

Publicēšanai iesniegti raksti

7.

I. Vancāne, I. Lejasisaka. Juridiskā tulkošana Latvijā Eiropas integrācijas kontekstā: TTC prakse. Iesniegts publicēšanai starptautiskās zinātniskās konferences “Tulkošana kā starpkultūru komunikācija” rakstu krājumā 2001. gada decembrī.

8.

I. Vancāne, V. Krugļevskis. Vārdkopterminu struktūra un datorizēta meklēšana tekstos. Iesniegts publicēšanai rakstu krājumā “Linguistica Lettica” 2002. gada novembrī.

9.

J. Borzovs, I. Ilziņa, I. Vancāne. The main guidelines of creating Latvian IT&T terminology. Iesniegts publicēšanai E. Drezena piemiņai veltītās II starptautiskās terminoloģijas konferences "Terminoloģija un tulkošanas tehnoloģija daudzvalodu informācijas sabiedrībā” rakstu krājumā 2002. gada novembrī.

     

 
Jūs esat 5413969. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs