Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas sociolingvistiskā situācija > Statistiska     
   Latvijas iedzīvotāju valodu prasme     

Drukāt         

    
    

Rajons vai pilsēta

Latviešu v.

Latviešu v.

Latviešu

Krievu v.

Krievu v.

Krievu

Angļu

Vācu

Atšķirība latviešu un

Latviešu un krievu val.

kā dzimtā

kā otrā v.

val. kopā

kā dzimtā

kā otrā v.

val. kopā

valoda

valoda

krievu valodas prasmē

kā dzimtās v. proporcijas

Rīga

40,5%

28,8%

69,3%

55,1%

32,4%

87,5%

19,4%

8,5%

-18%

-15%

Daugavpils

11,6%

29,8%

41,4%

80,4%

15,2%

95,7%

6,9%

3,7%

-54%

-69%

Jelgava

52,6%

27,1%

79,7%

42,3%

42,7%

85,0%

15,4%

7,4%

-5%

10%

Jūrmala

49,1%

24,9%

74,0%

45,9%

37,8%

83,7%

16,1%

7,3%

-10%

3%

Liepāja

50,0%

22,8%

72,8%

43,4%

39,6%

82,9%

12,0%

8,2%

-10%

7%

Rēzekne

38,9%

33,3%

72,2%

58,5%

34,5%

92,9%

9,0%

4,7%

-21%

-20%

Ventspils

51,3%

24,2%

75,5%

41,8%

41,9%

83,7%

14,6%

6,9%

-8%

9%

Aizkraukles rajons

79,9%

12,0%

91,9%

16,4%

52,7%

69,1%

11,3%

7,3%

23%

64%

Alūksnes rajons

84,7%

11,0%

95,7%

12,8%

58,2%

71,0%

13,2%

6,9%

25%

72%

Balvu rajons

77,4%

15,9%

93,3%

20,3%

55,0%

75,2%

7,2%

1,9%

18%

57%

Bauskas rajons

80,5%

13,7%

94,2%

14,4%

60,4%

74,8%

12,9%

7,8%

19%

66%

Cēsu rajons

87,5%

8,5%

95,9%

10,0%

60,8%

70,8%

16,3%

8,4%

25%

78%

Daugavpils rajons

36,5%

25,5%

62,0%

56,6%

34,9%

91,5%

4,0%

3,0%

-29%

-20%

Dobeles rajons

78,3%

15,0%

93,4%

16,0%

58,7%

74,7%

11,0%

8,0%

19%

62%

Gulbenes rajons

86,6%

10,1%

96,6%

11,2%

60,8%

72,0%

10,8%

9,0%

25%

75%

Jelgavas rajons

69,1%

18,6%

87,7%

25,7%

54,8%

80,5%

11,2%

5,4%

7%

43%

Jēkabpils rajons

69,6%

19,4%

89,0%

26,7%

54,9%

81,7%

10,7%

7,6%

7%

43%

Krāslavas rajons

38,9%

29,7%

68,6%

56,6%

37,7%

94,3%

3,8%

3,4%

-26%

-18%

Kuldīgas rajons

93,7%

4,5%

98,3%

3,3%

54,3%

57,6%

12,3%

9,1%

41%

90%

Liepājas rajons

91,0%

7,0%

98,1%

3,7%

60,3%

64,0%

10,4%

8,2%

34%

87%

Limbažu rajons

88,8%

6,8%

95,6%

6,3%

59,7%

66,0%

13,9%

9,5%

30%

83%

Ludzas rajons

52,4%

23,9%

76,2%

44,8%

44,5%

89,4%

4,1%

3,2%

-13%

8%

Madonas rajons

89,8%

6,6%

96,4%

8,6%

56,3%

64,9%

8,5%

9,9%

32%

81%

Ogres rajons

77,9%

14,0%

91,9%

19,0%

59,4%

78,3%

17,5%

8,7%

14%

59%

Preiļu rajons

67,5%

18,7%

86,2%

30,0%

51,5%

81,5%

7,6%

5,0%

5%

37%

Rēzeknes rajons

55,2%

20,5%

75,7%

42,8%

44,7%

87,5%

4,7%

2,9%

-12%

12%

Rīgas rajons

64,2%

19,0%

83,2%

31,5%

50,2%

81,8%

17,5%

8,2%

1%

33%

Saldus rajons

88,9%

8,7%

97,6%

5,7%

58,4%

64,1%

12,3%

9,9%

33%

83%

Talsu rajons

94,6%

4,2%

98,8%

3,0%

58,9%

61,9%

14,2%

11,1%

37%

92%

Tukuma rajons

87,5%

8,0%

95,5%

9,3%

59,5%

68,8%

12,1%

7,7%

27%

78%

Valkas rajons

82,6%

9,6%

92,2%

14,4%

58,2%

72,6%

13,9%

7,2%

20%

68%

Valmieras rajons

84,9%

10,2%

95,1%

12,2%

57,3%

69,6%

15,4%

9,0%

26%

73%

Ventspils rajons

91,7%

5,7%

97,4%

5,4%

61,6%

67,0%

12,5%

8,9%

30%

86%

Latvija

58,2%

20,8%

79,0%

37,5%

43,7%

81,2%

14,3%

7,6%

-2%

21%

     

 
Jūs esat 5479921. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs