Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Datoratbalsts latviešu valodai     
   Latviska uzziņu un tulkošanas sistēma     

Drukāt         

    
    

Latviska uzziņu un tulkošanas sistēma

Letonika (www.letonika.lv) ir jauns interneta serviss, sistematizēta uzziņu un tulkošanas sistēma internetā. Letonikā apkopoti gan jaunradīti, gan iepriekš veidoti digitālie resursi latviešu valodā un par Latviju.

Šobrīd (2002. g. decembrī) Letonikā atradīsiet jauno, šogad sagatavoto Latvijas enciklopēdisko vārdnīcu (vairāk nekā 32 000 šķirkļu, kas aptver 100 nozares), terminu vārdnīcas (vairāk nekā 115 000 dažādu nozaru terminu), tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas (vairāk nekā 165 000 latviešu, 90 000 angļu, 70 000 vācu, 160 000 krievu valodas vārdu un izteicienu), Latvijas vēstures datorenciklopēdiju (ap 700 izvērstu šķirkļu). Ar universāla meklēšanas rīka palīdzību Letonikas lietotāji viņus interesējošo var atrast ar vienu meklēšanas pieprasījumu. Informācijas meklēšanu vēl ērtāku dara iekšējās hipersaites un norādes uz citiem interneta resursiem.

Letonika ir augošs portāls un tiek pilnveidots gan saturiski, gan funkcionāli. Patlaban strādājam pie meklēšanas vārdformās (iespējas atrast vārdu jebkurā locījumā), attēlu izvēršanas, dažādu karšu sagatavošanas. Tiek uzlabots un papildināts Letonikas saturs, notiek intensīvs darbs pie enciklopēdiskās vārdnīcas rediģēšanas, jau tuvākajā laikā būs pieejami jauni nozaru termini. Papildinām interneta saites, un nākamgad Letonikā tiks publicēts pilns nozaru interneta katalogs. Nākamgad visiem Letonikas lietotājiem piedāvāsim arī universālu interneta meklētāju.

Letonika ir noderīga ikvienam, kas ātri un uzticami grib iegūt pamatinformāciju par jebkuru tēmu un izmantot vispilnīgākos tulkošanas resursus.

Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bet daļa materiālu ikvienam lasītājam pastāvīgi ir pieejama bez maksas – terminu vārdnīca, latviešu-angļu-latviešu valodas vārdnīcas tulkojamā vārda katras vārdšķiras pirmās trīs nozīmes, pirmie trīs izteicieni un skaidrojumi, kā arī nedēļas jaunumi. Ikvienam ir pieejama arī 7 dienu izmēģinājuma versija. Letonikas veidotāji gaida atsauksmes un ierosinājumus.

Meklējiet informāciju Letonikā!

     

 
Jūs esat 5479848. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs