Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valodas komisija     
   Valsts valodas komisijas 2003. gada darba pārskats     

Drukāt         

    
    

 Valsts valodas komisijas 2003. gada darba pārskats

 

14.01.2003. Latvijas Zinātņu akadēmija pasludina 2003. gadu par Kārļa Mīlenbaha gadu.

Rīgā, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Domes zālē, Kārļa Mīlenbaha portreta atklāšana

17.01.2003. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā sarīkojums “Kārlim Mīlenbaham – 150”

18.01.2003. Rīgā, Lielajos kapos, ziedu nolikšana Kārļa Mīlenbaha atdusas vietā

11.03.2003. Rīgā, Misiņa bibliotēkā, izstāde “Mantojums: Latviešu valodniecības dižozoliem Kārlim Mīlenbaham 150, Jānim Endzelīnam 130”

28.03.2003. Rīgas Latviešu biedrībā Kārļa Mīlenbaha (1853 – 1916) atcerei veltīta konference

12.05.2003. Rīgā, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas Sēžu zālē, seminārs “Leksikogrāfija šodien” (vieslektore Oksfordas universitātes profesore Džoanna Tulloha (Joanna Tulloch))

16.05.2003. Rīgas pils Ģerboņu zālē labāko dzimtās valodas skolotāju godināšana

27.05.2003. Rīgas Latviešu biedrībā konference – sabiedriskā diskusija “Latviešu valoda – nākotnes valoda”

25.09.2003. Rīgas pils Ģerboņu zālē seminārs “Valodu konkurences izvirzītās prasības dzimtās valodas skolotājiem” (vieslektors Freiburgas Pedagoģiskās universitātes profesors, Vispasaules valodu skolotāju federācijas ģenerālsekretārs Dr. philol., prof. Einārs Leipolds (Eynar Leupold))

17.10.2003. Rīgā, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas Sēžu zālē, VVK starptautiskā sēde ar Lietuvas VVK priekšsēdētāju Irēnu Smetonieni

21.10.2003. Rīgā, Reiterna namā, Mārstaļa ielā 2, Baltijas valstu terminoloģijas un speciālā lietojuma valodas seminārs

07.11.2003. Rīgā, Reiterna namā, Mārstaļa ielā 2, starptautiskā konference “Identitāte un atpazīstamība, valoda un tulkojums”

19.11.2003. Rīgā, Latvijas Universitātes Zinātņu un tehnikas vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, konference “Zinātnes valoda”

25.11.2003. Rīgā, Reiterna namā, Mārstaļa ielā 2, Latvijas labāko valsts valodas skolotāju apbalvošana

03.12.2003. Rīgā, viesnīcas “Bergs” Stikla zālē, Elizabetes ielā 83/85, radošās apvienības “Mistrus Media” televīzijas videofilmas “Latvietis runā” pirmizrāde. Pasākums sadarbībā ar “Idea Media”, IZM un VVK

08.12.2003. Rīgā, Reiterna namā, Mārstaļa ielā 2, Valsts valodas komisijas un Latvijas žurnālistu savienības konference “Elektroniskais vārds – latviešu valoda radio, televīzijā un internetā”

10.12.2003. Rīgā Vēstures un kuģniecības muzejā Valsts valodas komisijas gada pārskata seminārs

22.12.2003. Rīgā LU Filoloģijas fakultātes Letonikas centra auditorijā, Visvalža ielā 4a, seminārs “Rietumbalti un mūsdienas. Valoda un tradicionālā kultūra”

Brošūras:

•         “Bear’s Ears”. An Anthology of Latvian Literature. “Lāča ausis”. Latviešu literatūras antoloģija līdz 40. gadiem, vēl sekos par mūsdienām

•        “Latviešu valoda statistikas spogulī”, I. Mežs

•        “Zinātnes valoda”, konferences materiāli, D. Markus

     

 
Jūs esat 5492885. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs