Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (10)     
   2004 (10)     

   Priekšvārds
   
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 38
   Par jauniem ES tiesību aktu nosaukumiem
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 39
   Par enerģētikas terminu un definīciju apstiprināšanu
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 40
   Grozījums LZA Terminoloģijas komisijas lēmumā Nr. 36 “Par Eiropas naudas nosaukumu eira”
   Pēc «TJ» lasītāju lūguma
   
   VĀRDS — APAKŠKOMISIJĀM
   
   KONSULTĀCIJAS
   
   ZIŅAS
   

Jūs esat 5451413. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs