Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs > Konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective"     
   Konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective"     

   Informācija par konferenci «Valodu tehnoloģijas – Baltijas perspektīva»
   
   Konferences "Human Language Technologies – The Baltic Perspective" programma (21. – 22. aprīlis)
   Sīkāka informācija konferences mājas lapā: www.ebaltics.com/hlt
   The First Baltic Conference "Human Language Technologies – the Baltic Perspective"
   

Jūs esat 5451453. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs