Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Raksti un grāmatas > Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi     
   Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi     
        Priekšvārds     
        Saīsinājumi     
        Ievads     
        Intralingvālie jeb valodiskie principi     
        Interlingvālie jeb starpvalodiskie principi     
        Ekstralingvālie jeb ārpusvalodiskie principi     
        Terminu avoti     
        Literatūra     
        The Principles of Formation of Latvian Terminology     
        Prinzipien der Erarbeitung Lettischer Terminologie     
        Принципы разработки     


Jūs esat 5486370. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs