Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Raksti un grāmatas     
   Raksti un grāmatas     
        Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi     

   Lauzis A. Dienišķās naudas vārds jāloka
   
   Skujiņa V. Termins jaunlaiku griežos
   
   Skujiņa V., Ķirīte M. Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
   
   Skujiņa V. Vitality of Latin and Greek Word-elements in the Modern Interlingual Term-building Processes
   

Jūs esat 5486351. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs