Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2004 > 2004 (7)     
   2004 (7)     

   Priekšvārds
   
   LZA viceprezidenta akadēmiķa Jura Ekmaņa uzruna
   
   Terminoloģijas darbs Latvijā
   
   The State of Lithuanian Terminology
   
   Terminology Work in Estonia
   
   Terminoloģijas problēmas saistībā ar Latvijas pievienošanos ES
   
   Terminoloģijas vienotību – Latvijā, Baltijā, Eiropā
   
   Lietuviešu terminoloģija un tās loma gadsimtu mijā
   
   Baltijas valstu terminoloģijas semināra deklarācija
   

Jūs esat 5451387. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs