Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (5/6)     
   2003 (5/6)     

   Priekšvārds
   
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 25
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 25: Par ugunsdrošības termina maiņu
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 26
   Par angļu termina universal service atveidi latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijā apstiprinātie arhīvu pamattermini un definīcijas
   
   Vārds — apakškomisijai
   Vārds – Informācijas tehnoloģijas un teleko­mu­ni­kā­cijas (IT&T) termi­no­loģijas apakškomisijai.
   Konsultācijas
   
   Gaidām speciālistu padomu
   
   Iepriekšējos numuros publicēto terminu rādītājs
   
   Angļu valodas terminu rādītājs
   
   Ziņas
   Pārmaiņas elektronisko sakaru terminoloģijā * Publikācijas * Klāt advente... (bet varbūt advents?) * Nākamajā numurā

Jūs esat 5486373. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs