Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Valsts valodas centra dokumenti     
   Valsts valodas centra dokumenti     

   Rīkojums par VVC Latviešu ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas izveidošanu, komisijas sastāvu
   2003. gada 20. jūnijā izveidota Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisija.
   Par ciemu, viensētu, ēku un citu vietu nosaukumu (vietvārdu) veidošanu, rakstību un lietošanu oficiālos dokumentos
   Valsts valodas centra ieteikumi
   Par pagastu un novadu nosaukumiem sakarā ar reģionālo reformu
   Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijas informācija

Jūs esat 5492912. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs