Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valodas komisija > Valsts valodas komisijas struktūra     
   Valsts valodas komisijas struktūra     

   Valsts valodas komisijas locekļi
   Valsts valodas komisijas locekļi
   Latviešu valodas attīstības apakškomisija
   Valsts valodas komisijas Latviešu valodas attīstības apakškomisija, tās mērķis un galvenie uzdevumi
   Juridiskā nodrošinājuma apakškomisija
   Valsts valodas komisijas Juridiskās nodrošinājuma apakškomisijas darba plāns
   Valodas politikas stratēģijas apakškomisija
   Valsts valodas komisijas Valodas politikas stratēģijas apakškomisijas pamatuzdevumi
   Latviešu valoda jaunajās tehnoloģijās
   Valsts valodas komisijas apakškomisijas Latviešu valoda jaunajās tehnoloģijās paredzētie mērķi un uzdevumi, kā arī darba plāns
   Apakškomisija darbam ar sabiedrību
   Valsts valodas komisijas apakškomisija darbam ar sabiedrību

Jūs esat 5451395. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs