Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Maija Baltiņa     
   Maija Baltiņa     

   Tulkošanas teorētiskie un praktiskie aspekti kultūrtekstu tulkojumos
   
   Ievads latviešu klasiskajā valodniecībā
   
   Par Ernstu Gliku, Glika Bībeli un mūsdienu latviešu valodu
   
   Zelta griezums latviešu valodniecībā
   Kārļa Mīlenbaha 150 gadu jubilejai veltīts raksts.
   Seno tekstu datu bāze – starpposms pētījumos par latviešu valodas vēsturi un nākotni
   
   Vēl nebūs rimis sauciens mans…
   

Jūs esat 5451366. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs