Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi > Arhīvs     
   Arhīvs     
        46. Daugavpils universitātes jauno zinātnieku konference     
        Konference "Human Language Technologies - the Baltic Perspective"     
        Rēzeknes Augstskolas Studentu zinātniskā konference "Mēs laikā, telpā, attīstībā"     
        Starptautiskā zinātniskā konference XIV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI     
        40. Artura Ozola dienas konference     

   10. starptautiskās zinātniskās konferences "Vārds un tā pētīšanas aspekti" programma
   
   Informācija par 11. starptautisko zinātnisko konferenci «Vārds un tā pētīšanas aspekti»
   
   Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 132. dzimšanas dienas atceres starptaustiskā zinātniskā konference «Valodu kontakti un mijiedarbība»
   
   Informācija par DU konferenci «XV Zinātniskie lasījumi»
   
   Seminārs «Latgale Sibīrijā: vēsture, valoda, folklora»
   
   Profesores Martas Rudzītes piemiņas konferences «Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi» programma
   2004. gada 25.-27.novembrī LU Filoloģijas fakultātē notiks profesores Martas Rudzītes piemiņas konference «Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi»
   Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 50. gadu jubilejai veltītās starptautiskās konferences «Vārds un tā pētīšanas aspekti» programma
   
   LU Filoloģijas fakultātes IV Studentu zinātniskās konferences «Aktuāli baltistikas jautājumi» programma
   
   Eiropas Valodu diena 2004 Latvijā
   Informācija par Eiropas Valodu dienu Latvijā, tās programma.
   Informācija par LU Filoloģijas fakultātes IV studentu zinātnisko konferenci «Aktuāli baltistikas jautājumi»
   
   Glika dienas Alūksnē 4.–6. jūnijā
   
   Informācija par Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 50. gadu jubilejai veltīto starptautisko konferenci «Vārds un tā pētīšanas aspekti»
   
   Starptautiska konference valodniecībā «Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi» 2004. gada 25.–27. novembrī
   2004. gada 25.–27. novembrī LU Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedra organizē starptautisku konferenci valodniecībā, kas veltīta ilggadējās Latvijas Universitātes Baltu valodu katedras profesores valodnieces Martas Rudzītes (1924–1996) piemiņai.
   Starptautiskā zinātniskā konference «Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā» 2004. gada 20.–23. maijs, Rēzekne
   
   «Latgales diena» 7. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
   7. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (K. Barona ielā 14) būs latgaliešu drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei veltīta «Latgales diena»
   Latgaliešu drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei veltīta starptautiska konference "Identitāte un rakstība" (2004. gada 23. aprīlis)
   
   Konference «Baltu valodas: vēsturiskā gramatika, literārās valodas vēsture» Sanktpēterburgā
   2004. gada 5.-6. marts
   Starptautiskās zinātniskās konferences "ONOMASTIKA MŪSDIENU ZINĀTNES SKATĪJUMĀ" programma
   
   Konferences "XIV Zinātniskie lasījumi" programma
   Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes rīkotās konferences "XIV Znātniskie lasījumi" programma (29. - 30. janvāris)
   Dienvidaustrālijas Flindersa universitātes profesora Trevora G. Fennella vieslekcija LU Filoloģijas fakultātē
   
   Ielūgums uz 41. Artura Ozola dienas konferenci
   
   Invitation to 41th Conference of the Arturs Ozols Day
   
   Informācija par akadēmiķa Jāņa Endzelīna 131. dzimšanas dienas atceres starptautisko zinātnisko konferenci «Valodu kontakti un mijiedarbība»
   
   Starptautiska zinātniskā konference «Īpašvārdi mūsdienu skatījumā»
   
   Ielūgums uz konferenci "Vārds un tā pētīšanas aspekti"
   
   Starptautiskās konferences "Vārds un tā pētīšanas aspekti" dalībnieka anketa
   Starptautiskās konferences "Vārds un tā pētīšanas aspekti" dalībnieka anketa
   Konferences "Vārds un tā pētīšanas aspekti" programma
   Konferences programma
   Informācija par III Studentu zinātnisko konferenci "Aktuāli baltistikas jautājumi"
   III Studentu zinātniskā konference "Aktuāli baltistikas jautājumi"
   III Studentu zinātniskās konferences dalībnieka anketa
   III Studentu zinātniskās konferences "Aktuāli baltistikas jautājumi" dalībnieka anketa
   IV Starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress
   IV Starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress

Jūs esat 5486391. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs