Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Valsts valoda > Arhīvs     
   Arhīvs     

   Informācija par VVA izsludināto 2. projektu konkursu programmā «Valsts valodas attīstība»
   
   Valsts valodas aģentūras izsludinātā projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» rezultāti
   
   Informācija par Valsts valodas aģentūras izsludinātā projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» norisi
   
   Informāciju par Valsts valodas aģentūras izsludino projektu konkursu programmā „Valsts valodas attīstība” skat. pievienotajos dokumentos. Projektu iesniegšanas termiņš – 7.05.2004.
   
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» vadlīnijas
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» vadlīnijas
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» nolikums
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» nolikums
   Sludinājums par projektu konkursu «Valsts valodas attīstība»
   Sludinājums par Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursu «Valsts valodas attīstība»
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» pieteikums
   Pieteikuma veidlapa projektu konkursam «Valsts valodas attīstība»
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» vērtēšanas kritēriji
   Projektu konkursa «Valsts valodas attīstība» vērtēšanas kritēriji
   Pārskats par projektu konkursu «Valsts valodas attīstība»
   
   Par Kārļa Mīlenbaha gadu
   Raksts par Kārļa Mīlenbaha gadu un latviešu valodas attīstību
   Koncepcija par valsts aģentūras „Valsts valodas aģentūra” izveidošanu
   VVA koncepcija

Jūs esat 5412911. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs