Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2003 > 2003 (3)     
   2003 (3)     

   Priekšvārds
   LZA TK jaunumi
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 10
   Par angļu valodas termina 'humanitarian intervention' ekvivalentu latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 11
   Par terminu 'vecāku vara'
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 12
   Par termina 'finanses' locījuma formu
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 13
   Par angļu valodas termina 'household' atbilsmi latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 14
   Par terminiem 'institūcija', 'konstitūts' un 'orgāns'
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 15
   Par angļu valodas apzīmētāju 'top-down' un 'bottom-up' atveidi latviešu valodā metožu nosaukumos
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 16
   Par angļu termina 'peer' atbilsmi latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 17
   Par Eiropas jaunās naudas nosaukumu latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 18
   Par termina 'vārda brīvība' izpratni un atbilsmi angļu valodas terminam 'freedom of expression'
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 19
   Par terminu 'vietas izpildītājs'
   LZA TK jaunumi
   Konsultācijas
   LZA TK jaunumi
   Ievērībai
   LZA TK jaunumi
   Gaidām padomu!
   LZA TK apakškomisija
   Militārās terminoloģijas apakškomisija

Jūs esat 5451463. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs