Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (2)     
   2002 (2)     

   Priekšvārds
   LZA TK Terminoloģijas jaunumi
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 1
   Par terminu Latvijas valsts ģerbonī izmantotā mitoloģiskā tēla apzīmēšanai
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 2 un Nr. 3
   LZA TK lēmumi
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 4
   Par angļu termina e-government atbilsmi latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 5
   Par Komerclikuma terminiem komersants, komercdarbība, firma u. c.
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 6
   Par juridisko terminu saraksta apstiprināšanu
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 7
   Par vienotu formu apgādes terminiem
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 8
   Par nosaukumu eksprezidents latviešu valodā
   LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 9
   Par angļu vārdu cluster, rating, reference, transparency un parking-meter atveidi latviešu valodā
   LZA TK jaunumi
   Dažu aktuālu angļu terminu latviskās atbilsmes
   Konsultācijas
   Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem
   Jaunumi
   LZA TK jaunumi
   Ziņas
   LZA TK jaunumi

Jūs esat 5468034. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs