Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Terminoloģija > Terminoloģijas jaunumi > 2002 > 2002 (1)     
   2002 (1)     

   Priekšvārds
   Terminoloģijas jaunumu 2002/1 priekšvārds
   Komisijas darbības juridiskais pamats
   LZA TK darbības juridiskais pamats
   Komisijas struktūra un personālsastāvs
   LZA TK struktūra un personālsastāvs (LZA Terminoloģijas komisijas vadība)
   Komisijas struktūra un personālsastāvs
   Nozaru apakškomisiju vadītāji un eksperti
   Aviācijas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK Nozaru apakškomisijas
   Botānikas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Dzelzceļa transporta terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Ekonomikas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Enerģētikas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Filozofijas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Ģeoloģijas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Hidroinženierzinātnes terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Juridiskās terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Lauksaimniecības tehnikas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Medicīnas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Mežzinātnes terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Militārās terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Muzeoloģijas terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Sporta terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Tekstilrūpniecības terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Vēstures terminoloģijas apakškomisija
   LZA TK nozaru apakškomisijas
   Latviešu valodas nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijas
   Latviešu valodas nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijas
   Publikācijas
   Publikācijas
   Ziņas
   Ziņas

Jūs esat 5451427. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs