Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Notikumi     
   Notikumi     
        Arhīvs     

   Aicinājums piedalīties 44. Artura Ozola dienas konferencē
   
   Aicinājums piedalīties 12.starptautiskajā zinātniskajā konferencē VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI
   
   Starptautiskās zinātniskās konferences ,,Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi” programma
   
   Aicinājums piedalīties Šauļu Universitātē rīkotajā konferencē
   
   Jauna mājaslapa par latviešu valodas lietojumu internetā
   
   43. Artura Ozola dienas konferences programma
   
   Informācija par Šauļu Universitātes rīkoto starptautisko konferenci un pieteikuma anketa
   
   Seminārs "Mūsdienu latviešu valoda interneta vidē" 9. decembrī
   
   Informācija par 43. Artura Ozola dienas konferenci un dalībnieka anketas
   
   Informācija par Sanktpēterburgas Valsts universitātes rīkoto konferenci «Baltu valodas: psiholingvistika, sociolingvistika, datorlingvistika» un pieteikuma anketa
   
   Krājuma "Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi" atvēršanas svētki
   
   Jauna doktora studiju programma Liepājas Pedagoģijas akadēmijā
   Liepājas Pedagoģijas akadēmija 13. 02. 2004. saņēmusi licenci doktora studiju programmas «Valodniecība (latviešu sinhroniskā un diahroniskā valodniecība)» uzsākšanai. Programmas direktore: prof. Benita Laumane.

Jūs esat 5492828. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs