Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Pētniecības iestādes     
   Pētniecības iestādes     

   LU Latviešu valodas institūts
   LU Latviešu valodas institūts
   LZA Terminoloģijas komisija
   LZA Terminoloģijas komisija
   LU Filoloģijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa
   LU Filoloģijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa
   LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija
   LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija
   Tulkošanas un terminoloģijas centrs
   Informācija par TTC

Jūs esat 5479941. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs