Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     
   Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums ES oficiālajās valodās     

   Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums Eiropas Savienības oficiālajās valodās
   Apraksts par VVK projektu "Latvijas nacionālo reāliju standartizēts tulkojums Eiropas Savienības oficiālajās valodās".
   Jēdziens "Latvijas reālija"
   Informācija par jēdziena "Latvijas reālija" izpratni
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi
   Projekta sadaļa "Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi", ieguvums no tās
   Projektā iekļaujamo vēsturisko Latvijas reāliju nosaukumu tematiskās grupas
   Projektā iekļaujamo vēsturisko Latvijas reāliju nosaukumu tematisko grupu uzskaitījums
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Cilvēks.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi, to tematisks sadalījums un skaidrojums. Cilvēks.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Māja.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi, to tematisks sadalījums un skaidrojumi. Māja.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Profesiju nosaukumi. Nodarbošanās.
   Vēsturisko Latvijas reāliju nosaukumi. Profesiju nosaukumi. Nodarbošanās.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Vietu nosaukumi.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Vietu nosaukumi.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Priekšmetu, rīku nosaukumi.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Priekšmetu, rīku nosaukumi.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Apģērbs.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Apģērbs.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Vide. Vides reālijas un to nosaukumi.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Vide. Vides reālijas un to nosaukumi.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Krāsu nosaukumi.
   Vēsturiskie Latvijas reāliju nosaukumi. Krāsu nosaukumi.
   Latvijas reāliju nosaukumi. Folklorismi.
   Latvijas reāliju nosaukumi. Folklorismi.
   Seno mērvienību nosaukumi
   Seno mērvienību nosaukumi
   Grāmatniecības reālijas un to nosaukumi
   Kultūrvide. Grāmatniecības reālijas un to nosaukumi.

Jūs esat 5492923. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs