Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Dzintra Paegle > Publikācijas     
   Publikācijas     

   Vēlreiz par participiem vārddarināšanā un nelokāmajiem numerāļiem
   Raksts par divdabju lomu vārddarināšana un nelokāmo skaitļa vārdu lietojumu
   Latviešu valoda kā vērtība skolās
   Raksts par latviešu valodas nozīmi skolās
   Zinātniskuma un sistēmiskuma principi latviešu valodas mācībā
   Raksts par vispārīgiem zinātniskuma un sistēmiskuma pamatprincipiem didaktikā

Jūs esat 5369869. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs