Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Sarma Kļaviņa > Publikācijas     
   Publikācijas     

   Par valodu un kultūras attieksmēm jeb Valoda kā spogulis, loga rūtis un krūze
   Raksts par valodu
   Latviešu valoda 19. gadsimta Eiropas valodniecības redzeslokā: historiogrāfisks pētījums
   Raksts par valodas vēsturi
   A. Bīlenšteina Die lettische Sprache.. - nozīmīgs 19. gs. indoeiropeistikas avots
   Raksts par valodas vēsturi
   Zinātnieku atbildība par mūsu, latviešu, valodu
   Raksts par latviešu valodu
   Plašs un dziļš skats uz valodu
   Raksts par Vilhelmu fon Humboltu
   Kam gribam būt līdzīgi – islandiešiem vai papuasiem?
   Raksts par valodu
   Valoda kā šahs F. de Sosīra redzējumā
   Raksts par F. de Sosīru
   Die werke von august bielenstein - eine bedeutende quelle der indoeuropäistik des 19. jahrhunderts
   Raksts par Augustu Bīlenšteinu vācu valodā
   Дифференциальные признаки латышского...
   Raksts par kvantitatīvo lingvistiku
   Die linguistische Kapazität rückläufiger Wörterbücher
   Raksts par vārdnīcām vācu valodā

Jūs esat 5412858. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs