Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Ilze Lokmane > Publikācijas     
   Publikācijas     

   Datīvs latviešu valodas sintaktiskajā sistēmā
   Raksts par latviešu valodas sintaksi
   Sekundāri predikatīvs komponents kā teikuma loceklis
   Raksts par latviešu valodas sintaksi
   Subjekta jēdziens sintaksē un subjekta nozīmes izteikšana latviešu valodā
   Raksts par latviešu valodas sintaksi
   Vārdformas vispārināto nozīmju loma teikuma sintaktiskajā struktūrā
   Raksts par latviešu valodas sintaksi

Jūs esat 5369908. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs