Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Latviešu valodas pētniecība > Latviešu valodas pētnieki > Valentīna Skujiņa > Publikācijas     
   Publikācijas     

   Gramatikas kategoriju loma terminu sistēmas veidošanā
   Raksts par gramatiskajām kategorijām terminu veidošanā
   Vai atkal griezīsimies orgānos?
   Raksts par terminiem un vārdu nozīmēm
   Internacionālisma semantika starpvalodiskā skatījumā
   Raksts par internacionālismiem un to nozīmēm
   Pārmaiņas izglītības sistēmā un pedagoģijas terminoloģija
   Raksts par pedagoģijas terminiem
   Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
   Raksts par terminiem
   Par valodu juridiskā un normas aspektā
   Raksts par valodu juridiskā un normas aspektā
   Vitality of latin and greek word-elements in the modern interlingual term-building processes
   Raksts par latviešu valodas terminoloģiju angļu valodā

Jūs esat 5492843. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs