Valsts valoda - tautas nākotne
(-) Valsts valoda
(-) Normatīvie akti
(-) Latviešu valodas kultūra
(-) Valsts valodas apguve
(-) Valsts valodas komisija
(-) Saites
(-) Vārdnīcas internetā
(-) Datoratbalsts latviešu valodai
(-) Latviešu valodas pētniecība
(-) Notikumi
(-) Terminoloģija
(-) Diskusiju arhīvs
 
Lapas karte    
     Valsts valoda > Normatīvie akti > Likumi > Agrāk spēkā bijušie likumi     
   Agrāk spēkā bijušie likumi     

   Iskolata dekrēts par latviešu valodas lietošanu
   Iskolata dekrēts par latviešu valodas lietošanu Latvijas iestādēs
   Latvijas Padomju valdības dekrēts
   1919. gada Latvijas Padomju valdības dekrēts par oficiālos rakstos lietojamām valodām
   Likums par valsts valodu (1935.gads)
   Likums par valsts valodu (1935.gads)
   LPSR Augstākās padomes lēmums par latviešu valodas statusu
   LPSR Augstākās padomes lēmums par latviešu valodas statusu
   LR likums par grozījumiem un papildinājumiem LPSR Valodu likumā
   LR likums par grozījumiem un papildinājumiem LPSR Valodu likumā

Jūs esat 5479989. apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 03.09.12

Lapu uztur VVK. Portāls aptver plašu materiālu klāstu, kas ne vienmēr atspoguļo veidotāju uzskatus.
Autortiesības © VVK 2002 / Izstrādājis © LU MII 2002
VVK, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900
Lapas uzturētājs